Важни фактори и показатели при взимане на кредит

Лихвата за закъснение по вноските и NFS таксите и таксите за закъснение могат да бъдат вследствие на неплащане на задължението. Финансовата институция, която ви обслужва може да ви наложи и допълнителни такси като наказание за недостатъчна наличност по сметката ви.

Компанията се подчинява на съществуващите закони по събирането на задълженията. В някои щати, клиентите могат да получат нов погасителен план. Нашата компания ще се свърже с вас чрез някои от официалните канали за комуникация.

Може да има такси за рефинансиране или предоговаряне срока за погасяване на кредита ви, в зависимост от щата ви на местожителство, както и от вида на кредита ви. Вашият кредит няма да бъде рефинансиран автоматично. Ако е възможно във вашия щат, кредитът ви ще бъде рефинансиран при желание от ваша страна, като това ще се случи в унисон с конкретните политики на дадения кредитор.

Сумата по кредита ще постъпи в предоставената от вас, актуална банкова сметка на следващия работен ден след кандидатстването (не след първоначалното ви кандидатстване, а след получаването на стопроцентно одобрение и подписването на договор за кредит).

Едно одобрение на първа инстанция не означава, че гарантирано ще получите кредит. За да сеслучи това, трябва да отговаряте на определени критерии и изисквания.
Политика на компанията по повод връщане на средства, които сте заплатили. Моля, съветвайте се по този въпрос с директния кредитор, с който сте подписали договор. Ако има някаква грешка по повод извършените от вас транзакции, повечето директни кредитори ще разгледат проблема и ще ви възстанояват парите в рамките на пет (5) работни дни. Ако изпратите искането си в писмен вид, повечето директни кредитори ще го разгледат и ако преценят – ще го удовлетворят, в рамките на тридесет (30) работни дни. Моля, имайте предвид, че повечето директни кредитори си запазват правото да изтеглят от сметката ви изплатеното обезщетение, ако имате закъснения с вноските по кредитите, които са ви отпуснали.

Влияние върху кредитната ви история – повечето директни кредитори не докладват закъсненията по кредитите ви към тях веднага на някоя от трите основни институции, които се занимават с тази материя (а именно – Equifax, Experian или Transunion), но може да ползват алтернативни агенции като DataX, Mircobilt, Clarity, FactorTrust. Ако не успеете навреме да направите вноска по кредита си може да навреди на кредитната ви история и да повлияе негативно на шансовете ви за отпускане на заем от друга кредитна институция, която ползва услугите на тези агенции, в бъдеще.